JotSA Radca Prawny
JotSA Radca PrawnyRADCA PRAWNY

Wa 1072

Z. J. Jastrzebska - Kołodziejczyk

kom. 0 695 170 781
Polski English
hr

Oferuję

Usługi prawnicze dla osób prawnych i fizycznych w każdym zakresie, na warunkach zlecenia.

hr

CV

B. NOTARIUSZ, ADWOKAT, czynny zawodowo RADCA PRAWNY
ZOFIA-JANINA JASTRZĘBSKA-KOŁODZIEJCZYK


PERSONAL DATA
Data urodzenia 01 stycznia 1937 Warszawa
Adres 00-898 Warszawa 41 skr. 32
Telefon: 0-695 170 781, fax (0-22) 499 69 72/73

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
od 1961 r. kolejno 27 lat w res. wymiaru sprawiedliwości; w sądzie – aplikacja sądowa, w notariacie od aplikacji poprzez asesurę do nominacji na notariusza oraz wieloletnia praca na szeregu kierowniczych stanowisk : w Skarżysku Kamiennej w woj. kieleckim Kierownik tamt. Państwowego Biura Notarialnego, w woj. Mazowieckim kierownik Państwowego Biura Notarialnego w Pułtusku, oraz później w Żyradowie do chwili włączenia do woj. łódzkiego, następnie notariusz w Otwocku, oraz w Warszawie do chwili przejścia do wykonywania zawodu r-dcy prawnego, następnie adwokata i ostatnio powtórnie radcy prawnego, co daje różnorodny potrójny w jednej osobie zasób doświadczeń zawodowych.

WYKSZTAŁCENIE
W latach 1955-1961 ukończone studia na Wydziale Prawa Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

ISTOTNA BIEGŁOŚĆ
- praktyka notarialna wyspecjalizowała mnie w negocjowaniu i sporządzaniu umów, zaś adwokacka w praktycznej ich realizacji zgodnej lub spornej, co kontynuuję - w zawodzie radcy prawnego. Elementarna znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym -komunikowanie się i poruszanie się w prywatnej 4-ro letniej podróży po tzw. glebokiej Azji - mobilna w szczególności w zawodzie adwokata, nabrałam także doświadczenia jako-własny kierowca, dotąd w obrębie Kraju.

AKTYWNOŚĆ POZAZAWODOWA
od przejścia na emeryturę, odbyłam niespełna 4 letnią podróż po głębokiej Azji odwiedzając Indię, Bangladesh, Birmę jednodniowo Laos, Malezję w wycieczkach z Tajlandii w tym z Pukhet. W Birmie przebywałam nieco dłużej, bo nie funkcjonuje tam Western Uniom Money Transfer, tak, że po wyczerpaniu limitu karty kredytowej, musiałam zaczekać na jego otwarcie ponowne, nie mając innego dostępu do swych zasobów finansowych.

PASJE
eksploaracja kultury duchowej różnych nacji narodowych, z przekonaniem o ich pochodnej z jedynego źródła objawionej religii hinduistycznej jako na tej planecie Ziemia najpierwszej, czyli najstarszej tradycji wyznaniowej sięgającej jeszcze czasów sprzed współczesnej ery cywilizacyjnej, a wciąż jeszcze nie wystarczająco poznanej.
Badanej jedynie z chrześcijańską tendencyjnością zamierzonego “nawracania”przez brytyjczyków, w ich okresie pobytu na terenie Indii, co odbiło się m.in. wadliwością datowania wszystkiego w tej naszej erze, tak jak gdyby ta współczesna była jedyną w dziejach Ziemi.

DĄŻENIE
dalsze podążanie szlakiem nowych doświadczeń czy pogłębiania już posiadanych w preferowanym obszarze Azji, skoro Europa dla nas europejczyków już nie jest egzotyką, także doswiadczen zawodowych.

GOTOWOŚC
po zakończeniu dotychczasowej działalności w w/w trzech zawodach prawniczych, deklaruję wykorzystanie ugruntowanych, różnorodnych o szerokim spectrum doświadczeń zawodowych w potrzebie klienta Kancelarii.

Z poważaniem Z.J. Jastrzębska-Kołodziejczyk